IMIGRACINIŲ VIZŲ (ŽALIOS KORTOS) LOTERIJOS INSTRUKCIJOS

Kadangi iš esmės kasmet reikalavimai ir datos nelabai kinta DV-Žaliai kortai. Pateikiame apibendrintus reikalavimus žaliai kortai dalyvauti ir laimėti.

Kasmetinė loterija suteikia vizas asmenims, kurie atitinka paprastus, bet griežtus reikalavimus. Laimėjusieji yra atrenkami kompiuteriu, atsitiktinumo būdu. Imigracinės vizos yra paskirstomos šešiems geografiniams regionams.  Kasmet nei viena valstybė regione negali gauti daugiau nei 7 procentų  viso vizų skaičiaus. Daugiau imigracinių vizų tenka tiems regionams, iš kurių mažiausiai žmonių imigruoja į Jungtines Valstijas. Vizos neišduodamos asmenims tų šalių, iš kurių į JAV per praėjusius 5 metus imigravo daugiau nei 50 000 žmonių.

REIKALAVIMAI NORINTIEMS PATEIKTI PARAIŠKĄ

● Norėdami dalyvauti loterijoje, turite būti gimęs vienoje iš išvardintų šalių. Sąrašas šalių, kuriose gimę asmenys gali dalyvauti loterijoje.

Ką reiškia gimę šalyje, kuri gali dalyvauti loterijoje: daugumoje atvejų tai nurodo šalį, kurioje esate gimęs/-usi. Tačiau yra dar du būdai, suteikiantys jums galimybę atitikti šį reikalavimą. Pirma, jei esate gimęs/-usi šalyje, kurios piliečiai negali dalyvauti programoje, bet jūsų sutuoktinis/-ė  yra gimęs/-usi šalyje, kuri gali dalyvauti, jūs galite pretenduoti į sutuoktinio/-ės gimimo šalį su sąlyga, kad jūs su sutuoktiniu/-e esate abu nurodyti paraiškoje, jums abiems išduodamos vizos ir jūs kartu tuo pačiu metu vykstate į Jungtines Valstijas. Antra, jei esate gimęs/-usi šalyje, kurios piliečiai negali dalyvauti programoje, bet nė vienas is jūsų tėvų nėra ten gimęs arba negyveno nuolat toje šalyje jums gimus, tuomet jūs galite pretenduoti į vieną iš savo tėvų gimimo šalių, jei ji yra ta šalis, kuri gali dalyvauti DV-2014 programoje.

Norėdami dalyvauti loterijoje, turite atitikti  išsilavinimui arba darbo patirčiai keliamus reikalavimus: jūs privalote turėti vidurinės mokyklos (12 klasių)  arba jį atitinkantį  išsilavinimą; ARBA  per pastaruosius penkerius metus turite būti dirbęs/-usi dvejus metus pagal profesiją, kuriai įgyti reikalingas bent dvejų metų pasiruošimas ar praktika. JAV Darbo departamento pateikta duomenų bazė padės nustatyti, ar atitinkate reikalavimą dėl darbo patirties O*Net OnLine.

Jei neatitinkate šių reikalavimų, loterijoje dalyvauti negalite.

INSTRUKCIJOS KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ DV LOTERIJAI

● JAV Valstybės departamentas priims registracijos formas tik internetu: www.dvlottery.state.gov, nuo spalio 2 d.,  12:00 pagal rytų juostinį vasaros laiką, iki lapkričio 3d., 12:00 pagal rytų juostinį vasaros laiką.

▪ Jei bus gauta daugiau nei VIENA paraiška vieno asmens vardu, visos paraiškos bus atmestos, nesvarbu, kas tą paraišką pateiks. Paraišką paruošti ir pateikti galite pats arba tai gali padaryti kitas asmuo jūsų vardu. Paraiškos pateikimas yra NEMOKAMAS.

▪ Teisingai užsiregistravus, ekrane atsiras patvirtinimas su jūsų vardu, pavarde ir unikaliu patvirtinimo numeriu. Patvirtinimą privaloma atsispausdinti naudojantis funkcija “spausdinti” tinklalapio naršyklėje. Numerį išsaugokite. Nuo gegužės 1d. galėsite pasitikrinti savo loterijos paraiškos statusą, nuėję į www.dvlottery.state.gov, Entry Status Check ir suvedę savo unikalų numerį bei asmeninius duomenis.Entry Status Check bus vienintelė priemonė pasitikrinti savo laimėjimą , gauti instrukcijas kaip tęsti procesą ir sužinoti pokalbio dėl imigarcinės vizos datą. Todėl yra PRIVALOMA išsaugoti savo paraiškos numerį.

▪ Popierinės paraiškos nepriimamos. Vienintelis būdas registruotis DV-Žalios kortosloterijoje yra elektroninės paraiškos pateikimas.

Savo paraiškoje privalote nurodyti savo sutuoktinį/-ę ir gyvus nesusituokusius vaikus iki 21 m. nepriklausomai nuo to ar gyvenate kartu, ar ne,  ir ar šeimos nariai planuoja imigruoti su jumis, ar ne. Išimtis daroma tik tiem šeimos nariams, kurie jau yra JAV piliečiai arba turi JAV nuolatinio gyventojo statusą (žalią kortelę), kadangi jiems dėl imigracinių vizų kreiptis nereikės. Šio reikalavimo nesilaikymas gali sąlygoti jūsų paraiškos atmetimą.

Labai svarbu pateikti visas reikalaujamas nuotraukas. Jūsų paraiška bus atmesta, jei nebus pateiktos visos reikalaujamos nuotraukos. Kartu su elektronine paraiška turi būti pateiktos šių asmenų neseniai darytos nuotraukos:

▪ Jūsų

▪ Jūsų sutuoktinio/-ės

▪ Kiekvieno gyvo nesusituokusio vaiko iki 21 metų amžiaus (anketos pateikimo metu), įskaitant visus biologinius, teisiškai įvaikintus vaikus, povaikius, net jeigu vaikas ir nebegyvena su jumis arba neketina imigruoti pagal DV programą. Jūs neprivalote peteikti sutuoktinio/-ės arba vaiko nuotraukos tik tuo atveju, jei jie jau yra JAV piliečiai arba turi JAV nuolatinio gyventojo statusą (žalią kortelę).

Nepateikus reikalaujamos sutuoktinio/-ės ar kiekvieno į paraišką įtraukto vaiko nuotraukos, paraiška bus atmesta kaip nebaigta ir ją reikės pateikti iš naujo. Grupinės ar šeimos nuotraukos viename plane nepriimamos. Kiekvienam šeimos nariui turi būti atskira nuotrauka.

Į elektroninę sistemą neįtraukus tinkamos kiekvieno asmens nuotraukos, pagrindinis laimėtojas gali būti diskvalifikuotas pokalbio dėl vizos metu ir visiems su juo susijusiems asmenims atsakytos vizos. Pateikimas nepakankamai naujų ar suklastotų nuotraukų arba neatitikimas žemiau išvardintų sąlygų gali sąlygoti diskvalifikaciją arba imigracinės vizos neišdavimą.

Instrukcijos kaip pateikti skaitmeninę nuotrauką (atvaizdą)

Jūsų, sutuoktinio/-ės ir kiekvieno vaiko skaitmeninė nuotrauka (atvaizdas) turi būti pateikta kartu su elektronine paraiška. Nuotrauka gali būti padaryta skaitmeniniu fotoaparatu arba nuskaitant turimą nuotrauką skaitmeniniu skaitytuvu. Nuotrauka turi atitikti žemiau išvardintas kompozicines ir technines sąlygas. Prieš pateikiant paraiškas  galima pasitikrinti, ar nuotrauka yra tinkama, naudodajantis nuotraukos patikrinimo funkcija, kuri yra elektroninės paraiškos pateikimo puslapyje. Nuotraukų patikrinimo funkcija pateikia papildomus techninius patarimus dėl nuotraukos kompozicijos, taip pat pateikia tinkamų ir netinkamų nuotraukų pavyzdžius.

Kompozicijos reikalavimai: pateikta skaitmeninė nuotrauka turi atitikti šias kompozicines sąlygas, kad paraiška  būtų priimta.

Galvos padėtis

□ Fotografuojamas asmuo turi žiūrėti tiesiai į objektyvą.

□ Asmens galva neturėtų būti pakreipta aukštyn, žemyn ar į šoną.

□ Galvos ilgis arba veido srities dydis (matuojant nuo viršugalvio, įskaitant plaukus, iki smakro galo) turi užimti nuo 50 iki 69 procentų bendro nuotraukos dydžio. Akių lygis (matuojant nuo nuotraukos apatinio taško iki akių lygio) turėtų sudaryti nuo 56 iki 69 procentų nuotraukos dydžio.

Peržiūrėkite pavyzdžius puslapyje reikalavimai nuotraukoms

Fonas

□ Fotografuojamas asmuo turi būti neutraliame šviesios spalvos fone.

□ Tamsus ar margas fonas netinka.

Ryškumas

□ Nuotrauka turi būti ryški (sufokusuota).

Dekoratyviniai elementai

□ Nuotraukos, kuriose asmuo dėvi akinius nuo saulės ar kitus dalykus, atitraukiančius dėmesį nuo veido, netinka.

Galvos apdangalai

□ Nuotraukos, kuriose asmenys dėvi galvos apdangalus yra priimtinos tik tuo atveju, jei tai susiję su religiniais įsitikinimais, tačiau net ir tokiu atveju galvos apdangalas neturi uždengti nė dalies asmens veido. Asmenų nuotraukos, kurių galvos apdangalai neturi nieko bendro su religija, netinka. Karininkų, oro linijų darbuotojų ir kitų profesijų atstovų, dėvinčių galvos apdangalus, nuotraukos netinka.

Reikalaujamos nuotraukos turi būti 24 bitų spalvos gylio. Spalvotos nuotraukos turi būti perkeltos į kompiuterį iš fotoaparato arba nuskenuotos. Jei naudojatės skaitytuvu, pasirinkite nustatymus True Color arba 24 bitų spalvos režimą.

Techniniai reikalavimai

Pateiktos skaitmeninės nuotraukos turi atitikti toliau išvardintas sąlygas. Priešingu atveju sistema automatiškai atmes elektroninę paraišką ir praneš apie tai siuntėjui.

Fotografavimas skaitmeniniu fotoaparatu. Tokiu būdu padaryta nuotrauka turi atitikti šiuos reikalavimus:

Vaizdo formatas:                                    Pateikta JPEG formatu.

Vaizdo bylos dydis:                                Maksimalus dydis – 240 kilobaitai (240 KB).

Vaizdo rezoliucija ir matmenys:              Minimalūs priimtini matmenys – 600 pikseliai (plotis) x 600 pikseliai (aukštis). Atvaizdo matmenys turi būti kvadrato proporcijos (t.y.plotis turi būti tolygus aukščiui).

Vaizdo spalvos gylis:                               Nuotrauka turi būti spalvota (24 bitai pikselyje). 24 bitų juodai balta arba 8 bitų nuotrauka netinka.

Pateikiamos nuotraukos skenavimas. Nuskenuota nuotrauka turi atitikti aukščiau išvardintas

kompozicijos sąlygas. Jei nuotrauka atitinka spalvos ir kompozicijos reikalavimus, skenuokite

vadovaudamiesi šiais kriterijais:

Skaitytuvo rezoliucija:                             Ne mažiau 300 dpi (taškų colyje).

Vaizdo formatas:                                     Pateikta JPEG formatu.

Vaizdo bylos dydis:                                Maksimalus dydis – 240 kilobaitai (240 KB).

Vaizdo rezoliucija:                                   600×600 pikseliai.

Vaizdo spalvos gylis:                               24 bitų spalva. (Pastaba: juodai baltos, monochrominės arba pilkos nuotraukos priimamos nebus).

INFORMACIJA, REIKALINGA ELEKTRONINEI PARAIŠKAI PATEIKTI

Yra tik vienas būdas dalyvauti DV-Žalios kortos loterijoje. Jūs turite pateikti formą DS-5501, t. y. elektroninę DV paraišką, kurią galima rasti tik šiame tinklalapyje: www.dvlottery.state.gov. Neteisingai ar nepilnai užpildyta paraiška bus atmesta. Asmenys, pateikiantys elektroninę paraišką, bus prašomi nurodyti žemiau pateiktą informaciją.

PASTABA: Valstybės Departamentas primygtinai rekomenduoja pildyti paraiškas be „vizų konsultantų“, „vizų agentų“ ar kitų asmenų pagalbos, kurie siūlo pateikti paraiškas besikreipiančiųjų vardu. Jei naudojatės kieno nors paslaugomis pildant paraišką, jūsų buvimas pildymo metu yra būtinas. Jūs privalote išsaugoti patvirtinimo lapą ir savo unikalų paraiškos numerį. Tarpininkai gali bandyti nuslėpti paraiškos numerį siekdami neteisėtai pasipelnyti mainais už pranešimo informaciją, kuri jums turi būti tiesiogiai prieinama.

Jūsų DV-Žalios kortos loterijos registracijos patvirtinimo numeris užtikrina jums kelią į elektroninių paraiškų tinklalapį ir informacijos gavimą apie laimėjimą nuo gegužės 1d. puslapyje www.dvlottery.state.gov. Entry Status Check bus vienintelė priemonė informuojanti apie laimėjimą, suteikianti instrukcijas apie tolimesnį procesą ir pranešanti apie paskirtą pokalbį dėl imigracinės vizos. Be savo registracijos patvirtinimo numerįo, neturėsite galimybių pasitikrinti savo paraiškos statuso.

 

 1. FULL NAME – PAVARDĖ, VARDAS. Suveskite savo pavardę ir vardą taip, kaip suvesta jūsų pase.
 2. DATE OF BIRTH – GIMIMO DATA (diena, mėnuo, metai)
 3. GENDER (MALE – FEMALE) –  LYTIS (vyras – moteris)
 4. CITY WHERE YOU WERE BORN – MIESTAS, KURIAME GIMĖTE
 5. COUNTRY WHERE YOU WERE BORN – ŠALIS, KURIOJE GIMĖTE. Nurodykite dabartinį šalies, kurioje esate gimęs/-usi, pavadinimą.
 6. COUNTRY OF ELIGIBILITY OR CHARGEABILITY FOR THE DV PROGRAM – ŠALIS, KURIOJE JŪS GIMĖTE AR PAGAL KURIĄ  DALYVAUJATE DV PROGRAMOJE (jeigu dalyvaujate ne pagal savo gimimo šalį, o pagal sutuoktinio ar tėvų). Šalis, kurioje gimėte nėra susijusi su šalimi, kurioje gyvenate. Jei gimėte šalyje, kuri neįeina į DV programoje dalyvaujančių sąrašą, prašome skaityti instrukcijas, kokios būtų kitos galimybės jums dalyvauti loterijoje.
 7. ENTRY PHOTOGRAPH(S) – ASMENS NUOTRAUKA (žr. reikalavimus kaip pateikti skaitmeninę nuotrauką) –įsitinkite, kad kad pateikėte savo sutuoktinio/-ės ir vaikų nuotraukas.
 8. MAILING ADDRESS –ADRESAS SIUNČIANT PAŠTU. Tuo adresu gyvenančio asmens vardas, pavardė, gatvė, namo ir buto Nr., miestas, pašto indeksas, šalis)
 9. COUNTRY WHERE YOU LIVE TODAY – ŠALIS, KURIOJE GYVENATE DABAR
 10. PHONE NUMBER (optional) – TELEFONO NUMERIS (nebūtinas)
 11. E-MAIL ADDRESS-nurodykite elektroninio pašto adresą, prie kurio turite tiesioginį priėjimą. Šiuo adresu pranešimas apie laimėjimą siunčiamas NEBUS, tačiau jei jūs laimėsite ir atsakysite į pranešimą apie laimėjimą per Entry Status Check, iš JAV Valstybės departamento elektroniniu paštu  jums bus siunčiami tolimesni pranešimai, informuojantys apie Entry Status Check patalpintą informaciją dėl paskirto immigracinės vizos pokalbio. JAV Valstybės departamentas gali su jumis susisiekti jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, bet niekada neatsiųs šiuo adresu pranešimo, kad esate DV programos laimėtojas.
 12. WHAT IS THE HIGHEST LEVEL OF EDUCATION YOU HAVE ACHIEVED, AS OF TODAY? –  TURITE NURODYTI SAVO IŠSILAVINIMO LYGĮ: (1) PAGRINDINIS, (2) NEBAIGTAS VIDURINIS, (3) VIDURINIS, (4) PROFESINIS, (5) KOLEGIJA ARBA NEBAIGTAS UNIVERSITETINIS), (6) UNIVERSITETINIS, (7) NEBAIGTOS MAGISTRO STUDIJOS), (8) MAGISTRO LAIPSNIS, (9) NEBAIGTA DOKTORANTŪRA), (10) DAKTARO LAIPSNIS.
 13. MARITAL STATUS (Unmarried, Married, Divorced, Widowed, Legally Separated) – ŠEIMYNINĖ PADĖTIS (vedęs/ištekėjusi, nevedęs/netekėjusi, išsiskyręs (-usi), našlys (-ė), neoficialiai išsiskyręs (-usi).
 14. NUMBER OF CHILDREN – Paraiškoje TURI BŪTI nurodyti sutuoktinio/-ės ir visų gyvų biologinių vaikų vardai, pavardės, gimimo vieta ir data.  Taip pat turite nurodyti teisiškai įvaikintus gyvus vaikus, povaikius, kurie paraiškos pildymo metu yra nesusituokę ir iki 21 metų amžiaus. Tai turi būti padaryta net ir tuo atveju, jei esate išsiskyręs/-usi su vaiko tėvu/motina, jei sutuoktinis/-ė ar vaikas su jumis šiuo metu negyvena ir/arba net neplanuoja su jumis imigruoti. Įsidėmėkite, kad vedę vaikai, o taip pat tie, kuriems yra  21-eri ir daugiau metų, loterijoje dalyvauti negali. Tačiau kai kuriais atvejais JAV įstatymai numato apsaugą, kuomet  vaikas yra ties 21 metų amžiaus riba. Jei elektroninė paraiška pateikiama, kai vaikui dar nėra 21, bet prieš vizos išdavimą jam sueina 21, tuomet taikomas Vaiko Statuso Apsaugos įstatymas, kuris imigracinės vizos ruošimo ir išdavimo metu traktuoja vaiką kaip esantį iki 21 metų amžiaus. Neprivaloma nurodyti sutuoktinio/-ės ar vaiko, jei jie jau yra JAV piliečiai arba turi JAV nuolatinio gyventojo statusą (žalią kortelę).Nenurodžius visų vaikų, kurie gali dalyvauti loterijoje, laimėjęs asmuo bus diskvalifikuotas ir jam bei kitiems šeimos nariams bus atsakytos vizos pokalbio dėl vizų metu.
 15. SPOUSE INFORMATION – INFORMACIJA APIE  SUTUOKTINĮ (pavardė, vardas, gimimo data, lytis, gimimo miestas bei šalis, nuotrauka).  Nenurodžius sutuoktinio/-ės, kuris/-i gali dalyvauti loterijoje, laimėjęs asmuo bus diskvalifikuotas ir jam bei kitiems šeimos nariams bus atsakytos vizos. Sutuoktinį/-ę privalote nurodyti net ir tuo atveju, jei planuojate išsiskirti iki vizos išdavimo datos.
 16. CHILDREN INFORMATION – INFORMACIJA APIE VAIKUS – pavardė, vardas, gimimo data, lytis, gimimo miestas bei šalis, nuotrauka. Apie vaikus skaitykite 14 punkte.

LAIMĖJUSIŲJŲ ATRANKA

Remiantis kiekvienam regionui ir šaliai suteiktu vizų skaičiumi, visiškai atsitiktinai kompiuteriniu būdu bus atrenkami asmenys, pateikę tinkamas paraiškas. Visi DV-Žalios kortos programos dalyviai turės apsilankyti elektroninių paraiškų tinklalapyje (E-DV) ir pasirinkę Entry Status Check pasitikrinti dėl laimėjimo. Laimėjusieji matys pranešimą apie laimėjimą atsidarę Entry Status Check. Šia funkcija bus galima naudotis nuo gegužės 1d. iki birželio 30 d. tinklalapyje www.dvlottery.state.gov . Laimėjusieji bus nukreipti į patvirtinimo puslapį, kuriame ras tolimesnes instrukcijas, įskaitant informaciją apie mokesčius, mokamus tvarkantis imigracinę vizą. Entry Status Check bus VIENINTELĖ priemonė, leidžianti pasitikrinti savo laimėjimą DV-Žalios kortos loterijoje. JAV Valstybės departamentas nesiųs pranešimų apie laimėjimą nei paprastu, nei elektroniniu paštu. Tie asmenys, kurie loterijos nelaimės, galės sužinoti apie tai naudodamiesi Entry Status Check. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados ar konsulatai taip pat neturės ir negalės suteikti informacijos apie tai, ar asmuo laimėjo loterijoje.  Laimėjusiojo sutuoktinis (-ė) ir nevedę bei jaunesni nei 21 metų  vaikai turi teisę kreiptis dėl imigracinių vizų vykti kartu su laimėjusiuoju loterijoje.  Vizos laimėjusiems DV-Žalios kortos loterijoje bus išduodamos nuo spalio 1 d.  iki kitų metų rugsėjo 30 d.

Ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. vidurnaktį turi būti apdorotos visos imigracinių vizų loterijos reikalavimus atitinkančių asmenų ir jų šeimų narių paraiškos ir išduotos vizos.  Po šios datos jokiomis aplinkybėmis negali būti išduotos vizos arba daromi pataisymai.  Taip pat negali būti išduotos vizos šeimos nariams, siekiantiems prisijungti prie pagrindinio loterijos laimėtojo, jau esančio JAV.

Norėdami gauti vizas pagal loteriją imigracijai į JAV, laimėtojai privalo atitikti visus JAV įstatymo keliamus reikalavimus.  Dėl šių reikalavimų kai kurių piliečių paraiškų nagrinėjimas gali būti atliekamas kruopščiau ir užtrukti ilgiau, jei asmenys yra piliečiai tų šalių, kurios yra  šio informacinio pranešimo sąraše, ir kurios  laikomos susijusios su terorizmo finansavimu.

DĖMESIO!

Elektroninės paraiškos pateikimas kasmetinėje DV programoje yra nemokamas.  Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė nei vienoje šalyje nėra įsteigusi ar įgaliojusi jokių konsultacinių ar privačių firmų, kurios padėtų dalyvauti imigracinių vizų loterijoje.  Bet kokie tarpininkai ar konsultantai, siūlantys savo pagalbą, tai daro be JAV Vyriausybės žinios bei įgaliojimų. Naudojimasis tarpininkų ar konsultantų pagalba pateikiant paraiškas yra pačių žmonių atsakomybės reikalas. VIENINTELIS oficialus puslapis, kuriame žmonės gali registruotis dalyvaudami ”Žalios kortelės loterijoje“, yra www.dvlottery.state.gov.

Tinkamai užpildytos elektroninės anketos, kurios yra pateiktos dalyvaujančio asmens tiesiogiai ar užpildytos ir pateiktos tarpininkų, turi lygias galimybes būti atrinktos elektroniniu būdu.Tačiau, jei vieno asmens vardu bus pateikta daugiau negu viena paraiška, asmuo bus diskvalifikuotas, nesvarbu, kas buvo paraiškos pateikėjas. 

Be the first to comment

Leave a Reply